User research er noget, der skal udføres på alle tidspunkter i designprocessen

Før du laver et interaktionsdesign skal viden om brugerne indsamles, under designprocessen skal prototypen løbende usability-testes i forskellige fidelities, og efter lanceringen skal brugernes interaktion og feedback måles.

Dette designprincip for brugerresearch kan hjælpe dig med at sikre robustheden og validiteten af dit design, og at dit design møder brugernes behov og dækker deres mål.


Designprincip #5: Brug research før, under og efter

Giv brugeren en plads i projektet hele vejen igennem, og ikke noget, der skal overstås.

  • Før du laver et interaktionsdesign skal viden om brugerne indsamles,
  • under designprocessen skal prototypen løbende usability-testes i forskellige fidelities, og
  • efter lanceringen skal brugernes interaktion og feedback måles

Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.