At være neutral som designer

Det er vigtigt, at du forholder dig neutralt og uden følelser til dit eget design eller arbejde, når du modtager feedback eller ønsker fra brugerne.

Dette designprincip for brugerresearch kan hjælpe dig med at sikre robustheden og validiteten af dit design, og at dit design møder brugernes behov og dækker deres mål.


Designprincip #4: Vær neutral

Det er vigtigt, at du forholder dig neutralt og uden følelser til dit eget design eller arbejde, når du modtager feedback eller ønsker fra brugerne.

Vær korrekt og professionel overfor brugerne, og undgå at stille ledende eller ladede spørgsmål.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.