Test dit design på 3-5 brugere

Som tommelfingerregel bør du usability-teste dit design på 3-5 repræsentative slutbrugere.

Dette designprincip for brugerresearch kan hjælpe dig med at sikre robustheden og validiteten af dit design, og at dit design møder brugernes behov og dækker deres mål.


Designprincip #3: Test på 3-5 brugere

Som tommelfingerregel bør du usability-teste dit design på 3-5 repræsentative slutbrugere.

  • Hvis du kun tester på 1 eller 2 personer, risikerer du ikke at afdække målgruppens forskelligheder – og finde problemer nok.
  • Tester du på mere end 5 personer, begynder du at identificere de samme fejl med nye brugere. Så kan du med fordel i stedet tilrette dit design og teste på et senere tidspunkt, når disse fejl er rettet.
  • Men vigtigst af alt: Tester du på nul personer, får du ingen viden om brugernes oplevelse af dit produkt.

Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.