At have empati for brugerne og deres behov

Værktøjer som personas, empathy maps og usability tests er alle værktøjer til at skabe en øget forståelse for brugeren.

Dette designprincip for brugerresearch kan hjælpe dig med at sikre robustheden og validiteten af dit design, og at dit design møder brugernes behov og dækker deres mål.


Designprincip #2: Forstå brugerens behov – med empati

Du bør opnå en reel, menneskelig forståelse for brugerens behov, ønsker og mål i forhold til det produkt, du skal designe – og gør en indsats for at opnå empati for brugeren.

Værktøjer som personas, empathy maps og usability tests er alle værktøjer til at skabe øget forståelse for brugeren.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.