Tilgiv brugeren af være uforudsigelig og lave fejl

Dette designprincip for interaktionsdesign kan hjælpe dig med at skabe en mere intuitiv og brugervenlig løsning.


Designprincip #9: Tilgiv uforudsigelighed og fejl

Tilgiv brugeren, hvis de laver fejl, og lad dem komme tilbage fra disse fejl, uden at det har en konsekvens.

Tillad også brugeren at komme til en skærm i dit produkt på flere måder uden at forudsætte en bestemt sti til handlingen.

Forudsæt ikke, at at brugeren altid gør, hvad de bør, og gør brugervenligheden optimal, hvis de gør noget, der ikke er “meningen”.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.