Gestaltprincipper – en gave til godt design

Dette designprincip for interaktionsdesign kan hjælpe dig med at skabe en mere intuitiv og brugervenlig løsning.


Designprincip #8: Gruppér med gestalt

Gestaltlovene er psykologiske principper for, hvordan mennesker sanser. Brug gestaltlovene til at opstille designets elementer, så deres betydning og funktion er nemme at afkode for brugeren:

  • Nærhed (“proximity”): Elementer, der er tæt på hinanden, opfattes som mere beslægtede end dem, der er anbragt længere fra hinanden.
  • Lighed (“similarity”): Elementer, der ser ud på samme måde (farve/form), opfattes som mere beslægtede end dem, der ikke ligner hinanden.
  • Lukkethed (gruppering, “Closure”): Elementer, der er lukket inde i andre elementer, fx i en ramme, opfattes som beslægtede.
  • Forbundethed (“Connectedness”): Ved at føre linjer mellem elementer kan du tydeliggøre for brugeren, at de er beslægtede med hinanden.

Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.