Gør det simpelt

Dette designprincip for interaktionsdesign kan hjælpe dig med at skabe en mere intuitiv og brugervenlig løsning.


Designprincip #7: Gør det simpelt

Simplicitet handler om at få brugerens hjerne til at arbejde mindst muligt. Et simpelt design er en af de vigtigste faktorer for, om en løsning opleves som brugervenlig.

Gør designet simpelt ved at

  • organisere elementerne logisk
  • reducere antallet af elementer og handlinger for brugeren
  • reducere antal trin, brugeren skal igennem
  • gør sproget kort, forståeligt og konsistent

Simplicitet handler om at få brugerens hjerne til at arbejde mindst muligt.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.