Betydningen af konsistens for god UX

Dette designprincip for visuelt design kan hjælpe dig med at sikre kvaliteten af den brugeroplevelse, der designes. Det er med til både at skabe en mere engagerende og brugervenlig løsning.


Designprincip #19: Vær konsistent

Mennesker klarer sig bedre, når de kan genkende mønstre fra tidligere. Konsistens er nøglen til, at mønstre kan genkendes og læres.

Ved at øge konsistensen i dit design kan du øge forståeligheden og brugervenligheden. Ellers vil det være i strid med, hvad brugeren allerede har lært, og være inkonsistent.

  • Skab konsistens ved at elementer, der udfører samme handling, har samme visuelle udtryk med tekst og/eller ikoner
  • Brug standarder for udseende og placering, som er velkendte fra lignende digitale oplevelser

Hvis elementer, der ligner hinanden, ikke gør det samme, eller elementer, der ikke ligner hinanden, gør det samme, vil det forvirre brugeren, og kræve en større mental indsats.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.