Affordance – et vigtigt princip for bedre brugervenlighed

Dette designprincip for visuelt design kan hjælpe dig med at sikre kvaliteten af den brugeroplevelse, der designes. Det er med til både at skabe en mere engagerende og brugervenlig løsning.


Designprincip #18: Skab affordance

Hvis en bruger naturligt kan regne ud, hvad elementer gør, uden at det skal forklares eller afprøves først, øges brugervenligheden. Dette kan du som designer understøtte ved at designets elementer har tilstrækkelig affordance.

Ordet “Affordance” kan på dansk oversættes med “Tilbud”. Det er en betegnelse for forbindelsen mellem, hvordan tingene ser ud, og hvordan de bruges. Affordance betyder, at de visuelle elementer i en digital brugergrænseflader “tilbyder” deres funktion til brugeren. Brugeren kan altså regne ud, hvad elementer gør, blot ved at se på dem.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.