Hvorfor et tydeligt visuelt hierarki er vigtigt

Dette designprincip for visuelt design kan hjælpe dig med at sikre kvaliteten af den brugeroplevelse, der designes. Det er med til både at skabe en mere engagerende og brugervenlig løsning.


Designprincip #17: Visuelt hierarki

Det visuelle hierarki er en betegnelse for, hvor meget elementer påkalder sig brugerens opmærksomhed i en brugergrænseflade. Jo mere umiddelbart synlige elementer er, jo højere er de i det visuelle hierarki.

Brug hierarki som et visuelt værktøj til at styre, hvad du ønsker at brugeren lægger mærke til først, og hvilke elementer, der hører sammen.

Hierarki skabes ved at ændre elementernes størrelse, placering og deres kontrast til baggrunden. Det kan gøres for både billeder, tekst og ikoner.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.