Giv plads til, at indholdet vokser over tid

Dette designprincip for indholdsdesign kan hjælpe dig med at sikre, at indholdet på din løsning aktivt er med til at skabe en bedre brugeroplevelse.


Designprincip #15: Alting vokser over tid

Et produkt forandrer sig over tid, og nyt kommer til: Fx nye varekategorier, nye funktioner i en menu eller nye emner i en liste.

Design din løsnings lister, navigation, menuer og kontroller til at kunne indeholde flere elementer, end der er lige nu, uden at det bryder logisk opbygning og layout. Dermed undgår du at designe nye interaktionsmønstre, som brugeren skal lære, i fremtiden.

Giv også plads til, at ord på andre sprog kan være længere, hvis dit produkt skal oversættes (internationalisering). Fx er finske ord gennemsnitligt 40% længere end danske – det kan fx. betyde, at emnerne i en navigationsmenu kan komme i pladsproblemer.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.