Betydningen af et klart og præcist sprog

Dette designprincip for indholdsdesign kan hjælpe dig med at sikre, at indholdet på din løsning aktivt er med til at skabe en bedre brugeroplevelse.


Designprincip #13: Klart og præcist sprog

Teksten på en skærm er brugerens vigtigste kilde til forståelse.

En af de vigtigste succesfaktorer for, at en digital brugergrænseflade lykkes, er, at sproget i produktet er klart og præcist.

  • Brug ikke termer, der er tekniske eller abstrakte, men hold dig til ord, som brugeren kender.
  • Lad brugergrænsefladens handlinger eller elementer have korte, forskellige navne, så de nemt kan adskilles rent mentalt
  • Undgå fyldord, lange ord og generelt længere tekster
  • Bryd digital tekst op med fx bullets og afsnit ved det, som kaldes chunking

Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.