Princippet om “7 plus minus 2”

Dette designprincip for indholdsdesign kan hjælpe dig med at sikre, at indholdet på din løsning aktivt er med til at skabe en bedre brugeroplevelse.


Designprincip #12: 7 plus minus 2

Mennesker kan mentalt kun opbevare en vis mængde information i deres korttidshukommelse. Forskning viser, at mængden af elementer, brugeren skal tage stilling til i en digital løsning, bør være på 5 plus minus 2, dvs. mellem 3 og 7 for at opnå maksimal brugervenlighed. Det kan fx være antal funktioner i en menu, billeder på en side eller varekategorier på en webshop.

Der kan undtagelsesvist være flere elementer i en liste, hvis brugerne kender emnet godt, eller emnerne naturligt ligger i forlængelse af hinanden.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.