Hvorfor en fokuseret navigation betyder alt

Dette designprincip for indholdsdesign kan hjælpe dig med at sikre, at indholdet på din løsning aktivt er med til at skabe en bedre brugeroplevelse.


Designprincip #11: Fokuseret navigation

Gør det nemt for brugeren at finde rundt i den digitale løsning på egen hånd.

Hold løsningens navigationsmenuer simple, for at undgå forvirring hos brugerne. Sørg for, at hver indgang kun har ét formål, der matcher brugerens mentale model.

Skab et tydeligt hieraki med primær og sekundær navigation, og undgå konkurrerende navigationssystemer.


Dette designprincip er en del af de 20 principper for UX design.

De 20 designprincipper er udviklet til udgivelsen “UX design”, som er en populær lærebog om UX fra forlaget Systime Gyldendal. Designprincipperne er resultatet af 25 års erfaring med design af forretningskritiske løsninger indenfor sundhed, borgerservice, økonomi, industri og handel.